MAMINKY / TATÍNKOVÉ NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ


Podmínky pro získaní

  • Plnoletost
  • Trvalý pobyt na území ČR
  • Doložení pravidelného měsíčního příjmu ( rodičovské dávky, přídavky na děti, sociální příspěvky, soudně přiznané alimenty apod.)

Potřebné dokumenty

  • Kopie občanského průkazu
  • Originál potvrzení o výši příjmu = rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku nebo výpis z úřadu práce (na počkání na Úřadu práce)
  • Dokumenty dokládající případné další příjmy