DŮCHODCE


Podmínky pro získaní

  • Věk do 69 let (u starších 69 let možnost 1 ručitele do věku 64 let)
  • Trvalý pobyt na území ČR

    Potřebné dokumenty

    • Kopie občanského průkazu
    • Kopie výměru důchodu nebo ústřižek aktuální složenky
    • Dokumenty dokládající případné další příjmy (pro pracující důchodce)