ZAMĚSTNANEC 

Podmínky pro získaní

  • Plnoletost
  • Trvalý pobyt na území ČR
  • Doložení pravidelného měsíčního příjmu


Potřebné dokumenty

  • Kopie občanského průkazu
  • Potvrzení o výši příjmu nebo pracovní smlouvu
  • výplatní pásku
  • výpis z účtu s připsanou výplatou (i elektronicky)