PŮJČKA EXPRES

Vyřízení zdarma a v bllízkosti Vašeho bydliště

  • Vyhodnocení žádosti po telefonu
  • Nevoláte na žádné drahé linky
  • Žádost o půjčku je nezávazná
  • Možnost předčasně a bezúročně splatit půjčku
  • Bezúčelová půjčka
  • Fixní měsíční splátky
  • Možnost odkladu splátek
  • Podpis smouvy probíhá až po schválení půjčky


Níže vyplňte kontaktní údaje a my se vám obratem ozveme zpět.Ochrana osobních informací


Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále též jen "Souhlas")


Souhlas se zpracováním osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů (dále též jen "Souhlas") V souvislosti s podáním žádosti o uzavření smlouvy o zprosttředkování úvěru mezi mojí osobou a společností PROFI CREDIT Czech, a. s.

 ,

IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892 (dále též "PROFI CREDIT"), jakožto Zprostředkovatelem úvěru (dále též jen "Smlouva") uděluji v níže uvedeném rozsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů a další souhlasy uvedené v tomto dokumentu a dále beru na vědomí níže uvedené informace o zpracování mých osobních údajů a o vyhledávání mé osoby v dlužnických databázích:

- Souhlasím s tím a beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány za účelem zjištění a posouzení bonity, důvěryhodnosti, úvěruschopnosti a platební morálky mé osoby, za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu založeného Smlouvou a za účelem vymáhání pohledávek ze Smlouvy.

- Souhlasím s tím a beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací.

- Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány v rámci registrech SOLUS.

- Souhlasím s tím a beru na vědomí, že PROFI CREDIT bude vyhledávat údaje o mojí platební morálce v Nebankovním registru klientských informací, Bankovním registru klientských informací a v registru SOLUS a že informace o plnění mých platebních povinností může do těchto registrů poskytovat.

- Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány za účelem Provádění identifikace a kontroly mé osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

- Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovány za účelem plnění účetních a daňových povinností společnosti PROFI CREDIT.

- Souhlasím se zveřejněním mých osobních údajů v souvislosti s vymáháním pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy za účelem upozornění mé osoby na existenci tohoto dluhu a za účelem kontaktování se s mojí osobou, a to ve formě vylepení písemné výzvy společnosti PROFI CREDIT adresované mé osobě (dále též jen "Kontaktní výzva").

- Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely společnosti PROFI CREDIT a dalších osob.

Úplné znění tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů je zde. Zaškrtnutím kolonky "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" potvrzuji, že jsem seznámil se zněním Souhlasu, stejně jako s touto jeho stručnou verzí, jejich obsahu jsem porozuměl a v plném rozsahu s nimi souhlasím a beru je na vědomí.

Reprezentativní příklad

Měsíční splátka 969,- Kč, platí pro zaměstnanecký úvěr - výše úvěru 10.000,- Kč, splatnost úvěru 12 měsíců, RPSN 32,92%, úroková sazba 32,93%. Celkově zaplatíte 11. 628,- Kč